6496078599946240 PanaShop 網上商店 【暫無存貨】Panasonic CW-HZ70ZA R32 雪種變頻式冷暖窗口機 (3/4 匹 (無線遙控型))【額外贈送 HH-LT0625PL LED 檯燈】 【 更多優惠查詢 , 可透過右下角『 查詢 』按鈕與我們聯絡 】 • 額外贈送 Panasonic HH-LT0625PL LED 檯燈 ( 價值 $398 ) • 3/4 匹 (冷暖系列 - 附無線遙控型) • 製冷/製暖效能 : 7,400 Btu/h • Product #: hk-pana-【暫無存貨】Panasonic CW-HZ70ZA R32 雪種變頻式冷暖窗口機 (3/4 匹 (無線遙控型))【額外贈送 HH-LT0625PL LED 檯燈】 2022-09-19 Regular price: $HKD$5200.0 Available from: PanaShop 網上商店In stock