4643586582904832 PanaShop 網上商店 Panasonic NI-E610T 鈦塗層底板蒸氣熨斗 (2320瓦特) 【 更多優惠查詢 , 可透過右下角『 查詢 』按鈕與我們聯絡 】 • 2,320瓦特 (220-240V) • 蒸氣/噴霧/噴射蒸氣(自動清洗)/垂直蒸氣﹝Max. 89克/分鐘﹞ • U-Shape蒸氣循環底板 • 流線型鈦塗層底板 • 自動斷路安全裝置 • 自動防鈣化功能 • 特大水箱容量(200毫升) Product #: hk-pana-Panasonic NI-E610T 鈦塗層底板蒸氣熨斗 (2320瓦特) 2022-09-19 Regular price: $HKD$280.0 Available from: PanaShop 網上商店In stock